tømmerrenne

1 innlegg

Broken timber gate

Tømmerrenna

Denne gamle tømmerrenna ble brukt til å frakte tømmer fra skogene ned til elvene, isteden for å frakte tømmer etter hest ble de fløtet i renner og ut i elva hvor de igjen kunne fløtes til sagbrukene. Det er trist å se at disse gamle klenodium bare står og forfaller […]