Svend Foyns arbeiderboliger – Tønsberg

SvendFoynsarbeiderboliger
Please follow and like us:
Pinterest

Svend Foyns arbeiderboliger er en bygård i Tønsberg i Vestfold. Bygningene ble oppført i etapper fra 1850-tallet. De ble reist av skipsrederen Svend Foyn for folk som var ansatt hos ham. Arbeiderboligene er et fredet kulturminne.Den eldste bygningen mot gata, Nedre gård, ble oppført i 1857, den andre innenfor gårdsplassen, Øvre gård, seinest i 1865. Østre sidebygning (mot Gunnarsbøparken) antas å ha tilhørt første byggetrinn, mens den gule tverrbygningen mot Svend Foyns gate ble oppført noe etter 1870. Bygningene inneholdt opprinnelig 2- og 1-roms leiligheter. Her bodde på det meste om lag 300 mennesker. Det var enkelt, praktisk og billig. Her var også barnehage, eller «barneasyl» som det ble kalt den gang, slik at foreldre som var opptatt av å arbeide, hadde et trygt sted for barna. Arbeiderboligene ble bygd fordi Svend Foyn (1809–1894), skipsreder og grunnlegger av den moderne hvalfangsten, var opptatt av at hans arbeidere og deres familier skulle ha akseptable boligforhold. Svend Foyn var pioner på området sosial boligbygging for sjøfolk. Bygningene brukes stadig til boligformål og er i dag organisert som et borettslag med navn Svend Foyns arbeiderboliger.

SvendFoynsarbeiderboliger

 

 Sony ILCE-7rMIII 100
Sony FE 24-240 F3.5-6.3 OSS  F6.3
03.02.2019- 15:35 25 mm
Tønsberg-Norge  1/200 sec

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Pinterest
Pinterest
Pinterest
Translate »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Content is protected !!