kanal

5 innlegg

Hortens kanalen

Horten’s kanalen

Kanalen ble gravd ut for hånd mellom 1854 og 1867 i forbindelse med marinens etablering av orlogsstasjon. Orlogsfartøyene kunne trekkes ut i fjorden når vindforholdene gjorde det vanskelig å komme ut Vealøsrenna. Kanalen har også sørget for mer sirkulering av sjøvann i indre havnebasseng og gitt bedre vannkvalitet. Opprinnelig var det kun jord i kanalen, og ikke noe steiner […]