trær

99 innlegg

Hortens kanalen

Horten’s kanalen

Kanalen ble gravd ut for hånd mellom 1854 og 1867 i forbindelse med marinens etablering av orlogsstasjon. Orlogsfartøyene kunne trekkes ut i fjorden når vindforholdene gjorde det vanskelig å komme ut Vealøsrenna. Kanalen har også sørget for mer sirkulering av sjøvann i indre havnebasseng og gitt bedre vannkvalitet. Opprinnelig var det kun jord i kanalen, og ikke noe steiner […]

Florence Boboli park

Firenze Boboli parken

I Firenze er det lagt opp til at inbyggerne alltid skal kunne finne grønne områder hvor de kan rømme fra det hektiske turist pregede sentrum. I Boboli parken er det mange flotte kunseverk i form av statuer og se på, men også naturen har satt sitt vakre preg over denne […]